SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

Status på de nye Incoterms


ICC har planer om at lancere en ny version af Incoterms. Versionen har gået under flere forskellige navne, men det ser ud til, at man nu har lagt sig fast på navnet Incoterms 2010. De nye Incoterms træder formentligt i kraft med virkning fra 1. januar 2011.

De senest offentliggjorte oplysninger peger i retning af, at der vil blive tale om en række ændringer. En af de væsentligste ændringer vil være, at DAF, DES, DEQ og DDU erstattes af DAP – Delivered at Place. Denne nye klausul vil i høj grad minde om den eksisterende DDU - Delivered duty unpaid – hvor man specificerer en destination.

Derudover vil der formentligt være en række andre justeringer. F.eks. forventes det, at der sker en opdeling i maritime- og multimodaleklausuler. De multimodale vil omfatte EXW, FCA, CPT, CIP, DDP og den nye DAP, og de maritime vil omfatte FAS, FOB, CFR og CIF.

Vejledningerne til de enkelte bestemmelser omskrives og gøres mere praktisk anvendelige. Det angives f.eks., til hvilke typer aftaler og transporter de forskellige klausuler bør benyttes. Bestemmelserne om elektronisk kommunikation opdateres, så de passer med den praktiske virkelighed, hvor elektronisk kommunikation mere er reglen end undtagelsen.

Der er også lagt op til, at spørgsmål vedrørende sikkerhedsforanstaltninger vil blive reguleret, men indholdet af reguleringen er endnu uklar.

Hvis processen med godkendelsen af de nye Incoterms skrider frem som planlagt, vil de blive offentliggjort i september 2010.


Jes Anker Mikkelsen

Skriv ut

Tipsa en vän