SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren
Groft uagtsomt ikke at sikre gods i lastvogn tilstrækkeligt

Undertransportør blev gjort ansvarlig for skade på gods under transport til trods for uenighed om ansvaret for læsningen.

Et parti brugte kopimaskiner og printere skulle transporteres fra Luxembourg til Danmark. Transporten var opdelt i to strækninger: fra Luxembourg til Belgien og fra Belgien til Danmark. Transporten blev på de to strækninger udført af to forskellige fragtførere. Ved fragtskiftet i Belgien blev maskinerne ikke fastgjort tilstrækkeligt i den anden lastvogn.

Da godset kom frem til Danmark, var det totalskadet. De to fragtførere var uenige om, hvis ansvar det havde været at sikre en forsvarlig omlæsning.

Sø- og Handelsretten fastslog, at det var den anden fragtfører, der skulle sikre godsets videre transport, og at han havde været klar over, at den foretagne omlæsning var utilstrækkelig og i strid med sædvane.

Retten fandt det groft uagtsomt, at den anden fragtfører ikke havde foretaget yderligere, uanset den første fragtfører havde bistået omlæsningen. Ansvarsbegrænsningerne i CMR-loven fandt som følge heraf ikke anvendelse, og den sidste fragtfører var ansvarlig for skaderne, som udgjorde 400.000 kr.

(Sø- og Handelsrettens dom af 10. juni 2009 i sag nr. H-0053-04)

Skriv ut

Tipsa en vän