SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren
15 lande har underskrevet ”Rotterdam Rules” – UNICITRAL-konventionen

Den 23. september 2009 underskrev 15 stater UNICITRAL-konventionen i Rotterdam. De 15 stater var Danmark, Norge, Spanien, Polen, USA, Holland, Schweiz, Grækenland, Senegal, Nigeria, Ghana, Togo, Guinea, Conga og Gabon.

Konventionen, som har til formål at skabe et samlet juridisk grundlag for søtransport, blev formelt vedtaget af FN´s generalforsamling den 11. september 2008 og var forinden blevet vedtaget af FN-organt UNICITRAL.

Underskriftceremonien i Rotterdam var blot udtryk for en politisk tilkendegivelse, hvorfor konventionen ikke træder i kraft øjeblikkeligt.

Når konventionen er ratificeret i mindst 20 stater og efterfølgende er indarbejdet i de respektive nationale lovgivninger, vil konventionen træde i kraft ét år herefter og erstatte Haag-Visby- og Hamborg-reglerne.

Idet konventionen først skal ratificeres og gennemføres ved lov i mindst 20 stater, må det forventes, at der endnu går et par år førend konventionen bliver en del af dansk ret.

(Lloyd´s List)

Skriv ut

Tipsa en vän