SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren
Dansk værneting i transportaftale efter CMR-loven

Undertransportør kunne sagsøges i Danmark, da regler om tredjemandsløfter medførte, at transportaftalen var underlagt CMR-loven. Som sagsøger påstod, var vareejers forsikringsselskab dansk værneting i en sag om beskadiget gods med henvisning til, at transportaftalen var omfattet af CMR-loven. Undertransportøren bestred dansk værneting med henvisning til, at hverken vareejer eller dennes forsikringsselskab var part i den transportaftale, undertransportøren havde indgået med hovedtransportøren, hvorfor det var domskonventionens værnetingsregler, der skulle finde anvendelse. Sø- og Handelsretten fastslog, at undertransportørens transportløfte var givet både over for hovedtransportøren og vareejeren. Efter almindelige regler om tredjemandsløfter kunne vareejerens forsikringsselskab støtte ret på transportløftet. Da transportløftet var underlagt CMR-loven, fandt værnetingsbestemmelserne heri også anvendelse, hvorfor Danmark var rette værneting. (Sø- og Handelsrettens dom af 10. juni 2009 i sag nr. H-0053-04)


Værneting efter CMR-loven for viderekontraheret transport

Søgsmål skulle anlægges efter værnetingsbestemmelsen i CMR-lovens § 39, idet en fuldt viderekontraheret transportaftale ikke var omfattet af reglerne om transporter udført af flere transportører efter hinanden.

En dansk transportør viderekontraherede en transportopgave til en hollandsk transportør, som udførte hele transporten. Den kontraherende transportør sagsøgte den udførende transportør i Danmark, og i den forbindelse gjorde den udførende transportør gældende, at søgsmålet skulle afvises, idet værnetinget efter CMR-lovens § 47, stk. 2 skulle være Holland og ikke Danmark.

Sø- og Handelsretten fandt ikke grundlag for at anse transporten som udført af flere fragtførere efter hinanden med én og samme fragtaftale som grundlag, og transporten var derfor ikke omfattet af § 43. Værnetinget skulle derfor ikke afgøres efter § 47, stk. 2. Værnetinget skulle i stedet afgøres efter CMR-lovens § 39, hvorefter værnetinget kan være godsets bestemmelsessted, som i dette tilfælde var Danmark

(Sø- og Handelsrettens dom af 18. marts 2009, sag H-0047-08)
Skriv ut

Tipsa en vän