SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren
Optioner og ansvar i transportaftaler

En artikel i Erhvervsjuridisk Tidsskrift november 2008 diskuterer betydningen af optioner i transportaftaler og sagsøgers adgang til at vælge søgsmålsgrundlag med udgangspunkt i den nyligt afsagte dom omtalt i U 2008.1638H.

Det har længe været diskuteret i transportretten, om det afgørende for reguleringen af en dør-til-dør transportaftale er aftalen eller den faktiske udførelse - mere præcist om den faktiske udførelse kan anses som en aftale om en bestemt unimodal transporttype.

Dommen referet i U 2008.1638H afviser, at den faktiske udførelse i henhold til en option har betydning for, om der foreligger en aftale om en bestemt type transport.

Forfatterne stiller spørgsmålstegn ved, om afgørelsen var faldet anderledes ud, hvis udnyttelsen af optionen fx var fulgt op med udstedelsen af et CMR-fragtbrev.

Forfatterne mener også, at der gælder fuldstændig aftalefrihed for de uspecificerede transportaftaler, og at de således ikke er reguleret af de unimodale konventioner.

Endvidere mener forfatterne ikke, at dommen kan udstrækkes til at omfatte multimodale transporter, hvor der på forhånd er aftalt udførelse med flere forskellige transportmidler.

Derudover problematiserer forfatterne dommens resultat for så vidt angår ladningsejerens valgret med hensyn til søgsmålsgrundlaget.

Dette adskiller sig efter forfatternes mening fra fortolkningen i andre lande, hvilket er problematisk i forhold til konventionernes internationale karakter og interessen i uniform fortolkning.

(Vibe Ulfbeck og Stinne Taiger, Optioner og ansvar i transportaftaler, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, november 2008, ET 2008.331)

Skriv ut

Tipsa en vän