SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

Prislista handel/industri

Fakturavärde i SEK
Arvode i procent
0 - 10000 40
10000 - 25000 35
25000 - 50000 30
50000 - 200000 25

 


Minimum per uppdrag: SEK 2000 (Vid sökning utan resultat: SEK 0)

Arvodet beräknas i procent av fakturavärdet. Skulle restvärdet vara lägre används istället restvärdet som beräkningsgrund. Se även "Leveransbestämmelser - godssökning".  

Om fakturavärdet är i utländsk valuta används dagskurs vid beräkning av arvodet, dvs säljkursen den dag godset återfinns.

Om godset inte kommer fram debiteras inte heller något arvode!

Moms tillkommer mot svenska kunder.

Skriv ut

Tipsa en vän