SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren


Prislista försäkringsbolag

Försäkringsvärde i SEK Arvode i procent
 
0 - 10000 40
10000 - 25000 35
25000 - 50000 30
50000 - 200000 25

För uppdrag där försäkringsvärdet är över SEK 200000 förhandlas arvodet i förväg.

Minimum per uppdrag: SEK 2000 (Vid sökning utan resultat: SEK 0)

Arvodet beräknas i procent av försäkringsvärdet. Skulle restvärdet vara lägre används istället restvärdet som beräkningsgrund. Se även "Leveransbestämmelser - godssökning".

Om försäkringsvärdet är i utländsk valuta används dagskurs vid beräkning av arvodet, dvs säljkursen den dag godset återfinns.

Gäller uppdraget en ansvarsförsäkring beräknas arvodet istället på ansvarsbeloppet.

Om godset inte kommer fram debiteras inte heller något arvode!

Moms tillkommer mot svenska uppdragsgivare.


Skriv ut

Tipsa en vän